Aby aplikować na wybrane stanowisko musisz wypełnić poniższy formularz dołączając swoje CV oraz list motywacyjny


Wybierz stanowisko
Dane personalne
Kompetencje
Informacje dodatkowe
Dołącz pliki
dodaj nowy plik

* pola obowiązkowe
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie , ul. Wojska Polskiego 2i, 43-600 Jaworzno wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000400094, o kapitale zakładowym w wysokości 11 350 000,00 zł, NIP: 6322006690, REGON: 242619597;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie w celach rekrutacyjnych w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922) . Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania lub zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji procesu rekrutacji.
ZNAJDŹ NAS

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie

KONTAKT