W sprawach Relacji Inwestorskich i Informacji Giełdowych zapraszamy do kontaktu z:

Barbara Krakowska

Wiceprezes

Tel. +48 32 614 00 56

e-mail: biuro.zarzadu@termo-rex.pl

Formularz kontaktowy

CAPTCHA Image
zmień obrazek

* pola obowiązkowe
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska Polskiego 2i, 43-600 Jaworzno wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000400094, o kapitale zakładowym w wysokości 11 350 000,00 zł, NIP: 6322006690, REGON: 242619597;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie w celach statystycznych i informacyjnych . Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania lub zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usług zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922) .
ZNAJDŹ NAS

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie

KONTAKT