TERMO-REX S.A. przyjął nową strategię i zamyka rok obrotowy 2016 z rekordowymi wynikami finansowymi Data publikacji: 2017-03-17

TERMO-REX S.A. przyjął nową strategię biznesową i zamyka rok obrotowy 2016 z rekordowymi w historii spółki wynikami finansowymi. Dywersyfikacja źródeł przychodu, intensywne działania sprzedażowe, nowe usługi oraz inwestycje, przynoszą pierwsze znaczące efekty.

Po trudnym dla nas roku 2015, przychodzi czas na wzrost wartości Spółki. Postawiliśmy na nasze silne strony. Mam tutaj na myśli nie tylko nasze bogate doświadczenie w realizacji niejednokrotnie bardzo złożonych i skomplikowanych projektów. Chodzi też o oferowane przez nas rozwiązania technologiczne, które bardzo często są szyte na miarę potrzeb i  oczekiwań klientów. Nie można tez zapomnieć o naszej dużej elastyczności we współpracy, właściwie na każdym etapie realizacji projektu  Jest to wartość niezwykle doceniana na rynku, na którym funkcjonujemy – mówi Jacek Jussak,
prezes Termo-Rex S.A..

Przychody ze sprzedaży usług w porównaniu do 2015 roku wzrosły globalnie o 48,4 proc.a największy wpływ na wypracowanie tych poziomów miały nowe w ofercie Spółki usługi spawalniczo-montażowe.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oraz rynku, podjęliśmy decyzję
o uruchomieniu nowego segmentu usług spawalniczo-montażowych. W chwili obecnej oferujemy klientom obsługę w ujęciu kompleksowym. To bardzo dobre rozwiązanie, które doskonale sprawdza przy aktualnie realizowanym przez nas projekcie rozbudowy elektrowni Opole realizowanej przez PGE GKiE S.A.
– mówi Jacek Jussak, prezes Termo-Rex S.A.

Przychody Termo-Rex S.A. wzrosły względem roku poprzedniego o 29 proc. do poziomu 27 291 tys. zł, zysk operacyjny był wyższy o 1 664,9 proc. i wyniósł 1 359 tys. zł a EBITDA osiągnęła poziom 2 096 tys. zł pokazując wzrost o 129,07%  proc. z marżą na działalności operacyjnej na poziomie 4,8 proc. Wartość przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wypracowanych za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wynosiła 27 291 tys. zł. i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego była wyższa
o 29 proc. Podstawowy wpływ na wypracowanie w 2016 roku wyższych przychodów ze sprzedaży miał wzrost o 19,2 proc. przychodów ze sprzedaży paliw płynnych, związany ze wzrostem cen sprzedaży paliw na rynku krajowym. Przychody ze sprzedaży towarów stanowią najwyższy udział w ogólnej wartości przychodów wypracowywanych przez Spółkę. Wyniosły one w 2016 roku 62,1 proc. Udział przychodów ze sprzedaży usług kształtował się w 2016 roku na poziomie 33,1 proc. a w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosił
28,8 proc.


Termo-Rex S.A. jest jedną z największych w Europie firm specjalizujących się w obróbce cieplnej elementów stalowych dla przemysłu energetycznego, petrochemicznego i stoczniowego. Spółka jest także dostawcą termoelementów, izolacji termicznych, ceramiki technicznej, artykułów elektroinstalacyjnych oraz producentem maszyn i osprzętu do obróbki cieplnej. Ponadto, Termo-Rex S.A. jest dostawcą przenośnych wielkogabarytowych, modułowych i panelowych pieców. Produkcja oraz sprzedaż urządzeń do obróbki cieplnej obejmuje: nagrzewnice oporowe o mocy od 9 kW do 200 kW. Spółka prowadzi również działalność w obszarze detalicznej sprzedaży paliw płynnych. W ramach umowy franczyzy, Termo-Rex prowadzi stację paliw pod marką Orlen Premium. Od 2014 roku akcje Termo-Rex S.A. notowane są na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych


WSTECZ
ZNAJDŹ NAS

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie

KONTAKT