Aby aplikować na wybrane stanowisko musisz wypełnić poniższy formularz dołączając swoje CV oraz list motywacyjny


Wybierz stanowisko
Dane personalne
Kompetencje
Informacje dodatkowe
Dołącz pliki
dodaj nowy plik

* pola obowiązkowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie ,
ul. Wojska Polskiego 2i, 43-600 Jaworzno wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000400094, o kapitale zakładowym w wysokości 11 350 000,00 zł, NIP: 6322006690, REGON: 242619597, Centrala: tel. +48 32 614 00 56, fax +48 32 615 03 30, kontakt e-mail: sekretariat@termo-rex.pl, biuro.zarzadu@termo-rex.pl

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych e-mail: sekretariat@termo-rex.pl,

Przesłane przez Panią/Pana dane osobowe zawarte w CV będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko zgłoszone w ofercie pracy, jeżeli została wyrażona zgoda również w celu przyszłych rekrutacji.

Podstawą prawną do przetwarzania danych w postaci przesłanego CV jest art. 22 Kodeksu pracy oraz wyrażona zgoda w przypadku podania dodatkowych danych i chęci udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.

Dostęp do przesłanego CV będzie miał wyłącznie dział kadr, zarząd przedsiębiorstwa, osoby kierujące daną komórką organizacyjną, w której prowadzony jest nabór.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Pani/Pana CV będzie przechowywane wyłącznie do czasu zakończenia procesu rekrutacji, po czym zostanie zniszczone. Jeżeli została wyrażona zgoda na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych do przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do przesłanego CV, jego kopii, o ile została wykonana, w celu poprawienia informacji w nim zawartych lub trwałego usunięcia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia przetwarzania niezgodnego z przepisami RODO.

Przesłanie przez Panią/Pana CV jest warunkiem niezbędnym by uwzględnić Panią/Pana w ramach procesu rekrutacyjnego na stanowisko zgłoszone w ofercie pracy oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
ZNAJDŹ NAS

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie

KONTAKT