Termo-Rex S.A w obecnej formie prawnej , tj. spółki akcyjnej funkcjonuje  od lipca 2011 roku. Aby sprostać wymaganiom rynku i naszych Klientów Zarząd spółki zdecydował o uruchomieniu procesu mającego na celu uzyskanie uprawnień Dozoru Technicznego do wykonywania napraw i modernizacji urządzeń energetycznych i zbiorników oraz wprowadzenie Systemu  Zapewnienia Jakości  Obróbki Cieplnej zgodnie z AD 2000-Merkblatt  HP 7/1 i Dyrektywą 97/23/EC.

Efektem kilkumiesięcznych działań było uzyskanie przez Spółkę  w dniu 20.01.2012 roku uprawnień :

Urzędu Dozoru Technicznego   do Wykonywania napraw kotłów parowych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów łączących  kocioł z turbogeneratorem - w zakresie wykonywania obróbki cieplnej – Decyzja UC-12-110-N/2-12 .

 
pobierz plik


Urzędu Dozoru Technicznego     do Wykonywania modernizacji kotłów parowych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów łączących  kocioł z turbogeneratorem – w zakresie wykonywania obróbki cieplnej – Decyzja  UC-12-110-P/2-12:


pobierz plik

 

W kwietniu  2012 roku Firma otrzymała :

Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości Obróbki Cieplnej zgodnie z AD 2000-Merkblatt    HP 7/1 i Dyrektywą 97/23/EC Załącznik I, 3, 1.4 wydany przez TÜV Rheinland  - Decyzja 0001– 01 202 PL/HP7/1-12003 , odnowiony  decyzją 0001– 01 202 PL/HP7/1-15001  w kwietniu 2015 roku:


pobierz plik

 

W tym samym miesiącu zakończono certyfikację procesu produkcji urządzeń grzewczych oporowych ( wyżarzarek ) uwieńczony uzyskaniem w dniu 29 maja 2015 :

Certyfikatu potwierdzającego działania zapewniające jakość wykonania nagrzewnic  oporowych wydanego przez TÜV Nord Polska Sp. z o.o – certyfikat OTH/42/15 :


pobierz plik

 

Zwieńczeniem długich starań i ciągłego dążenia do świadczenia usług na najwyższym poziomie było uzyskanie w dniu 21 sierpnia 2015 nowych , rozszerzonych o proces spajania metali i dodatkowy zakres prac - uprawnień Dozoru Technicznego do wykonywania :

Napraw i modernizacji  kotłów parowych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów łączących  kocioł z turbogeneratorem, kotłów wodnych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących lub żrących – Decyzje UC-12 -110-N/3-15 i 12 -110-P/3-15

pobierz plik pobierz plik

 

 

POLITYKA JAKOŚCI , BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

W lipcu 2014 roku decyzją Prezesa Zarządu rozpoczęto proces wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001 . W listopadzie 2014 decyzją Prezesa Zarządu rozpoczęto proces wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem informacji w oparciu o normy PN-EN ISO 9001 i PN-ISO/IEC 27001.

Ustanowiono i zakomunikowano Politykę Jakości i Politykę Bezpieczeństwa Informacji.

pobierz plik pobierz plik

 


WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI - PN-EN ISO 9001 i PN-ISO/IEC 27001.

Potwierdzeniem funkcjonowania wdrożonego  przez Termo-Rex S.A Zintegrowanego Systemu Zarządzania było przyznanie Spółce przez  TÜV Nord Polska Sp. z o.o  w dniu 13.01.2016 certyfikatów dla Systemów Zarządzania:

PN-EN ISO 9001: 2009  - nr ceretyfikatu AC090 100/ 1369/4277 2015

PN-ISO/IEC 27001:2014 - nr ceretyfikatu AC090 121/ 1369/4277 2015

Zintegrowany System Zarządzania obejmuje podstawowe procesy funkcjonujące w Spółce:

  • Produkcję , sprzedaż i serwis urządzeń oraz osprzętu do obróbki cieplnej,
  • Obróbkę cieplną wyrobów  metalowych,
  • Handel wyrobami elektrycznymi i elektrotechnicznymi,
  • Usługowe pozyskiwanie i sprzedaż mikrosfer
     
pobierz plik pobierz plik
ZNAJDŹ NAS

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie

KONTAKT