Zarząd Spółki

Jacek Jussak

Prezes Zarządu

 

Barbara Krakowska

Wiceprezes Zarządu

 

Jarosław Żemła

Wiceprezes Zarządu  


Niniejsze dane podlegają ochronie na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - "RODO"), a osoba je odbierająca jest zobowiązana do zapewnienia stosownych środków technicznych i organizacyjnych, aby chronić je przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą oraz ujawnieniem a także udostępnieniem osobom nieupoważnionym, oraz do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa właściwego ze względu na zagrożenia powstające przy przetwarzaniu udostępnionych danych.

ZNAJDŹ NAS

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie

KONTAKT