CZYM SĄ MIKROSFERY, WŁASNOŚCI I ZASTOSOWANIA

Mikrosfery są to małe kuliste cząstki polimerów wypełnione gazem. Zalicza się je do lekkiej frakcji glinokrzemianów, występujących w popiołach lotnych i żużlach paleniskowych, powstałych z konwencjonalnego spalania węgli kamiennych. Czynnikiem niezbędnym warunkującym powstawanie mikrosfer jest wydzielanie gazu z substancji mineralnych w wysokich temperaturach. Głównymi składnikami fazy stałej mikrosfer są tlenki krzemu i glinu oraz - w mniejszych ilościach - tlenki żelaza i wapnia. Faza gazowa to głównie CO2, N2 i CO
 

Mikrosfery – mikroskop skaningowy- pow. 50x Mikrosfery – mikroskop skaningowy- pow. 50x

 

Unikalne własności fizyko-chemiczne mikrosfer, a zwłaszcza. : niska gęstość (0,2-0,8 g/cm3), wysoka wytrzymałość mechaniczna (210-350 kg/cm2), niski współczynnik przewodzenia ciepła (0,1-0,2 W/ m•K), duża odporność na agresywne czynniki chemiczne, a także wysoka stabilność termiczna (1000-1450°C) sprawiają, że jako dodatek - są nowoczesnym materiałem stosowanym w różnych gałęziach przemysłu . Aktualne ich wykorzystanie związane jest przede wszystkim z wytwarzaniem lekkich wypełniaczy polimerów, materiałów ogniotrwałych oraz farb i powłok lakierniczych, a także w przemyśle farmaceutycznym, kosmetologii i medycynie, przemyśle wiertniczym przy wydobyciu ropy i gazu, w budownictwie.


POZYSKIWANIE MIKROSFER

W większości przypadków mikrosfery podlegają składowaniu łącznie z całym strumieniem powstających odpadów paleniskowych. W przypadku dużych zakładów są to baseny osadnicze bądź laguny do których uwodniona masa mieszanek popiołowo- żużlowych trafia za pomocą rurociągów. Mikrosfery, ze względu na swoją niewielką gęstość pływają po powierzchni wody skąd w procesie flotacji w łatwy sposób mogą być oddzielone od innych składników mieszanek. Termo-Rex S.A stosuje  hydrauliczną  metodę  pozyskiwania mikrosfer polegającą na wypompowaniu materiału z osadnika, przefiltrowaniu go przez separatory workowe i powrotem czystej  wody  do osadnika. Technologia nasza jest czysta, ekologiczna i nie zakłóca pracy osadników. Pozyskany materiał gromadzony jest w pojemnikach typu big-bag, w tych pojemnikach ładowany jest na samochody i wywożony z terenu składowiska, nie czyniąc użytkownikowi żadnych szkód.
 

Osadnik mokry - laguna Pompowanie mikrosfery z basenu osadniczego

 


SPRZEDAŻ MIKROSFER

Termo – Rex S.A współpracując z wieloma producentami  mikrosfer z popiołów lotnych oferuje do sprzedaży mikrosfery o wilgotności do 30% dostarczane luzem lub w opakowaniach typu big- bag – transportem własnym lub z odbiorem Klienta. Wszystkie oferowane do sprzedaży mikrosfery posiadają badania składu chemicznego, strat prażenia, gęstości względnej, ciężaru nasypowego oraz wielkości i skumulowanego rozkładu cząstek i współczynników kształtu wykonane przez akredytowane laboratorium Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki „Energopomiar” Sp. z o.o
 


Mikrosfery gotowe do transportu

 

ZNAJDŹ NAS

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie

KONTAKT