PL

EN

Zarząd Termo-Rex S.A. z siedzibą w Jaworznie (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:​

 1. Raporty roczne:


  Raport roczny Termo-Rex SA za 2019 r. – 20 kwietnia 2020 r.

  Skonsolidowany raport roczny Grupy Termo-Rex za 2019 r. – 20 kwietnia 2020 r.

 2. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:


  Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Termo-Rex za I kwartał 2020 roku – 20 maja 2020 r.

  Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Termo-Rex za III kwartał 2020 roku – 20 listopada 2020 r.

 3. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Termo-Rex za I półrocze 2020 roku –21 września 2020 r.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących

ZNAJDŹ NAS

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie

KONTAKT